สสค.-ชัยพัฒนา-ศูนย์คุณธรรม เปิดตัวพาสปอร์ต หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ชวนครอบครัวเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กระตุ้นทักษะศตวรรษที่ 21

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. | 07/04/2560 17:33:34

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


     เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560  ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และ มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดตัวโครงการหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา   ต้อนรับปิดเทอมใหญ่ชวนครอบครัวเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ใน  9 แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา  กระตุ้นทักษะศตวรรษที่ 21 

     นพ.จักรธรรม  ธรรมศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสสค.และประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โครงการหนังสือเดินทาง  ตามรอยพระราชามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์ของพระราชา” พระอัจฉริยภาพที่ร่วมสมัย จากประสบการณ์จริง ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 9 แห่ง  หนังสือเดินทางเล่มนี้ยังเป็นสื่อเชื่อมสายใยระหว่างเด็กเยาวชนและครอบครัว ครูและลูกศิษย์ จากกิจกรรมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติร่วมกันอีกด้วย การเดินทางตามเส้นทางศาสตร์พระราชา จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองทั้งความรู้คู่คุณธรรม โดยเฉพาะการมีจิตอาสา ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริตซื่อตรง  ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ  

     ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้ช่วยผู้จัดการด้านวิจัยและนโยบาย สสค. กล่าวว่า เด็กเยาวชนนอกจากจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้แล้ว ยังได้ "สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ" ตามกระบวนการTransformative Learning: Head Heart Hand (3H) รวมทั้งการสืบค้นออนไลน์ ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Digital Literacy)  หนังสือยังถูกออกแบบให้ส่งเสริม การคิด การสร้างแรงบันดาลใจ และการลงมือปฏิบัติ ที่เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสอดแทรกด้วย “คำถามท้าทาย” ซึ่งพัฒนาโดยทีมนักวิชาการจากโครงการความร่วมมือของสสค.กับองค์การ OECD  เครือข่ายครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี และครูสอนดี ช่วยกระตุ้นให้เกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ และวิเคราะห์ จากการสืบเสาะหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในสถานที่จริงของแหล่งเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    “ในปีนี้โครงการหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา จะมีกิจกรรมต่อยอดอีกมากมายทั้งนิทรรศการมีชีวิต ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร มิวเซียมสยาม ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กิจกรรมแรลลี่หรือค่ายเรียนรู้ตามรอยพระราชา ขอให้ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook :  Quality Learning Foundation

      ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า ศาสตร์ของพระราชาไม่มีวันล้าสมัย    วิชาที่พระองค์ทรงสอน ใช้ได้ทุกมุมโลก เป็นศาสตร์ถนอมโลก ถนอมมนุษย์    ตลอด 70 ปีแห่งศาสตร์พระมหากษัตริย์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงสอนพวกเราไว้ครบเครื่อง  วันนี้พระองค์ท่านไม่ประทับอยู่กับเราแล้ว แต่มีแสงสว่างที่ส่องทางเราตลอดเวลา ขอให้เดินตาม    หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา คือโรดแมฟให้ไปศึกษาตามเส้นทางของศาสตร์กษัตริย์ เป็นเครื่องมือเหมือนมีไกด์คอยอธิบาย พ่อแม่ลูกได้เรียนพร้อมกัน เข้าใจพร้อมกัน ตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติ บนฐานความสามัคคี   

     เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า เรามักพูดอยู่เสมอว่า เยาวชนไทยทุกวันนี้เรียนจบมาแล้วทำอะไรไม่เป็น  พระองค์ท่านรับสั่งเสมอว่าทำให้เป็นก่อนแล้วค่อยเรียนจบ     ทั้ง 4,000 โครงการ คือบทเรียนให้เรียนรู้ คือห้องเรียนธรรมชาติ เข้าไปดูของจริง  บางทีอ่านหนังสืออาจไม่เห็น เพียงเข้าไปสัมผัสเข้าไปเรียนรู้  ใครก็ได้ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เข้าใจ พอเข้าใจ ก็ถึงเวลาที่จะต้องลงมือปฏิบัติ เริ่มที่บ้านของตัวเองก่อน อย่าใช้ของฟุ่มเฟือย ไร้ประโยชน์ พระองค์ท่านใช้คำว่าประโยชน์สุข พยายามทำในสิ่งที่ทำได้  ถ้าทำคนละนิดคนละหน่อย พอบวกกันเยอะๆ ก็มีประโยชน์คุ้มค่า    

     “ขอให้เป็นการเที่ยวอย่างสร้างสรรค์  เที่ยวไปสู่องค์ความรู้ที่พระองค์ประสิทธิประสาทให้ เสียเงินน้อยด้วย ขอยืนยันว่าเที่ยวดูศาสตร์กษัตริย์ ถูกกว่าเที่ยวเมืองนอกมาก  คุณไปเที่ยวเมืองนอกเที่ยวเดียว ได้ประเทศเดียว แต่เที่ยวไปในศาสตร์พระราชา คุณอาจจะเที่ยวได้ เป็นร้อยโครงการ  เหนือสิ่งอื่นใด จะเกิดความภาคภูมิใจว่าพ่อของเราเก่งเหลือเกิน พ่อเราสอนเราทุกอย่าง  เราเสียอีก อาจไม่ค่อยเป็นลูกที่ดีนัก ไม่ค่อยใส่ใจคำสอนของพ่อนัก แต่ไม่สายครับเวลานี้หนังสือเดินทาง จะนำทางพวกท่านทั้งหลายไป จะเป็นเครื่องช่วยอย่างดี รับรองว่าจะบรรลุธรรม ธรรมชาติและธรรมดา และจบลงด้วยคำว่าประโยชน์สุข”    

     นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คนแรกของประเทศไทย กล่าวว่า การเรียนรู้จากสถานที่จริงจะทำให้กระบวนการเรียน เป็นไปอย่างไม่น่าเบื่อ หรือหากไปกับผู้ปกครอง สถานที่ตามหนังสือก็จะกลายเป็นแหล่งสร้างความสัมพันธ์  และสามารถเปลี่ยนการเดินทางเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียน โดยอาจจะเริ่มจากการฝึกสังเกตจดบันทึก นำเสนอ ฝึกฟัง ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐานในสิ่งที่เห็น  หาคำตอบ  และนำสิ่งที่ได้มาพูดคุยอภิปรายกัน ทั้งหมด คือการเรียนและปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่เห็นในทุกมิติ

     นายยอดหทัย รีศรีคำ หรือครูโซ่ ครูคณิตศาสตร์ที่เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสถานที่เรียนรู้อย่างสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ จะกลายเป็นลายแทงที่เป็นโอกาสสำคัญสำหรับเดินทางไปเรียนรู้ได้จากสถานที่จริงของครูผู้สอนแต่ละวิชา สามารถประยุกต์สิ่งที่พบเห็นจากแหล่งเรียนรู้เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจ และไม่น่าเบื่อได้ สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียน โดยหยิบยกจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือได้

     สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา   ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เพียงลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่บู๊ทนิทรรศการของโครงการ ณ ห้องmeeting room 1 จะได้รับหนังสือเล่มนี้ไปเลยฟรีๆ จำกัดวันละ 100 เล่มเท่านั้น  จำนวนผู้เข้าชม 1575 คน | จำนวนโหวต 1 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
5

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์