“อาชีวะคึกคัก” งัด “ศักยเพียบ” โชว์งาน “คนพันธุ์ R รับคำท้าพัฒนานวัตกรรม”

เขียนโดย whitethunder lucio | 28/03/2555 15:20:52

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


“การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ” (Learning by Doing) กลายเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 และเป็นหนึ่งในปัญหาการศึกษาที่ล้มเหลวทั่วโลก เพราะเด็กเรียนจบแล้วไม่สามารถทำงานจริงได้ ด้วยขาดการเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม และสภาพปัญหาจริง

อาชีวศึกษาจึงกลายเป็น “ต้นทุน” การเรียนรู้ที่สำคัญ ท่ามกลางวิกฤตการศึกษา ที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อให้สอดรับกับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียนในปี 2558 นี้

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2554 จึงได้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คนพันธุ์ R รับคำท้าพัฒนานวัตกรรม" ซึ่งมาจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 28 โครงการ มีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน ณ วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

หนึ่งในผลผลิตเชิงประจักษ์ก็คือ ประโยชน์ที่เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ขณะที่ครูผู้สอนได้ยกระดับการจัดการเรียนการสอนผ่านการค้นคิดช่วยให้เกิดชั้นเรียนที่มีคุณภาพ

.ธนวัฒน์ กณะบุตร ปั่นจักรยานอัดถ่าน ผลงานการคิดค้นใช้ซังข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ

พีรพรรณ จันทนะ นักศึกษาปวช.ปี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล่าถึงการร่วมวิเคราะห์แก้ปัญหาหมอกควันในท้องถิ่น เริ่มจากพื้นที่รอบวิทยาลัย เนื่องจากชาวบ้านมักเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่ทำสวนไร่ข้าวโพด จึงเป็นการมาของการคิดทำจักรยานอัดถ่าน โดยใช้ซังข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวมาใช้เป็นวัตถุดิบ โดยมี.ธนวัฒน์ กณะบุตร ซึ่งเป็นผู้ของทุนให้คำปรึกษาอย่างแข็งขัน

“เราตกลงกับชาวบ้านรอบวิทยาลัยพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ว่าหลังเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ซังข้าวโพดที่ไม่ใช้แล้วก็ให้มาส่งที่วิทยาลัย เพื่อลดปัญหาการเผาไร่ โดยเราให้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ส่วนผลผลิตก็หารสอง แล้วก็เอาซังข้าวโพดมาเข้ากระบวนการเผาในเตาเผาเอนกประสงค์ที่จะลดควัน แล้วใช้ผงซังข้าวโพดมาอัดเป็นก้อนถ่านอัดแท่ง สร้างให้เกิดรายได้เสริมของเกษตรกรได้” พีรพรรณกล่าว

ศตวรรษ หอมสมบัติ โชว์น้ำหมักชีวภาพจากรกหมู จากพริก จากบอระเพ็ด และจากสะเดา ป้องกันศัตรูพืชและช่วยให้ข้าวออกรวงเร็วและสวย

สอดคล้องกับศตวรรษ หอมสมบัติ นักศึกษาปวช.ปี 3 วิทยาลัยกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชรกับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาโครงการโดยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนกรณีศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรกล่าวว่า เนื่องจากปุ๋ยราคาสูง ทำให้ต้นทุนการปลูกข้าวเพิ่มขึ้น ตนและเพื่อนเลยคิดหาวิธีลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภค ผ่านน้ำหมักรูปแบบต่างๆที่ใช้แทนปุ๋ยเคมี โดยมี.จงกล เชื้อบุญ ให้คำปรึกษา

“ในวิทยาลัยเราเลี้ยงหมู และเมื่อหมูคลอดลูกก็มีรกหมูมาก เราก็เลยลองเอารกหมูมาหมักทำเป็นปุ๋ย เปรียบเทียบกับปุ๋ยพืชสด ซึ่งพบว่า ทำให้ข้าวออกรวงได้เร็วและรวงงาม เมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี นอกจากนี้เรายังค้นพบว่า น้ำหมักจากพริก จากบอระเพ็ด และจากสะเดามีคุณสมบัติช่วยไล่ศัตรูพืชและแมลง ซึ่งเมื่อคิดถึงผู้บริโภค เราก็คิดว่า ใช้ปุ๋ยที่มาจากวัสดุธรรมชาติน่าจะปลอดภัยมากกว่า ที่สำคัญคือ จะทำให้ดินอุดมสมบูรณ์เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งกระบวนการต่อไปก็จะมีการส่งต่อให้เกษตรกรรอบมหาวิทยาลัยได้ลองใช้กัน”

ปิดท้ายด้วยศรุต เหลือล้น นักศึกษาปวช.ปี1 วิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา ตัวแทนทีมงานวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำยางพาราและเส้นใยไฟเบอร์กลาสใช้ในงานรองรับกำลังของพื้นปูน ร่วมกับนายนภสินธุ์ เจียมเดชารัตน์กล่าวว่า

“บ้านเรามียางพารามาก เลยคิดว่า ถนนคอนกรีตนี้จะใช้ส่วนผสมจากวัตถุดิบท้องถิ่น ก็เลยลองเอายางพารามาอัดบล็อคดู ปรากฏว่าไม่ทด แต่เมื่อใส่เส้นใยไฟเบอร์กลาสเข้าไปสัก 2-3 ชั้นก็เริ่มเห็นว่า มีความคงทนมากขึ้น สามารถรองรับกำลังของพื้นปูนได้ ตอนนี้พี่นภสินธุ์ หลังจากได้ทำโครงการนี้ก็เป็นที่สนใจได้ไปโชว์งานที่ประเทศไต้หวัน” ศรุตเล่า ก่อนทิ้งท้ายว่า

“การที่ผมได้มาร่วมสัมมนาใน 2 วันนี้ ผมไม่แน่ใจว่า ตัวผมนั้นได้ให้ความรู้แก่ครูอาจารย์ ณ ที่นี้มากน้อยเพียงใด แต่คงจะเป็นตัวผมเองมากกว่าที่ได้รับความรู้ แต่ส่วนที่สำคัญนั้น ทำให้ผมเห็นว่า งานวิจัยที่ครูอาจารย์ได้ทำขึ้นมานี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ตัวนักเรียน นักศึกษา มิใช่เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ผมไม่นึกเลยว่า ครูอาจารย์จะทำเพื่อผมขนาดนี้ แน่นอนว่าผมจะเอาความรู้ที่ได้ไปเป็นความรู้เพิ่มเติม และความรู้พื้นฐานในการต่อยอด และทำโปรเจ็คท์ต่อไป”

ศรุต เหลือล้น โชว์ผลงานการนำยางพาราและเส้นใยไฟเบอร์กลาสใช้ในงานรองรับกำลังของพื้นปูน

 

เตรียมพบกับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คนพันธุ์ R รับคำท้าพัฒนานวัตกรรม” ครั้งต่อไปในภาคกลางและภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคิริขันธ์ จ.ประจวบคิรีขันธ์ ในวันที่ 29-30 มีนาคมนี้จำนวนผู้เข้าชม 4773 คน | จำนวนโหวต 2 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
7

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์