สสค.ร่วมทีมกระทรวงการคลังลงพื้นที่ดูงาน “ครูสอนดี-พัฒนาศักยภาพฯเพื่อสัมมาชีพ” นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่

เขียนโดย whitethunder lucio | 10/05/2555 12:57:05

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


          เยี่ยมชมการทำงานของคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีฯระดับท้องถิ่น ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

          เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  สสค.ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการคลัง (ผอ.เอด วิบูลย์เจริญ ผอ.วิสุทธิ์ จันมณี และผู้เชี่ยวชาญฯ ณรงค์ แก้วเศวตพันธุ์ และคณะ) ร่วมเดินทางเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการต่างๆ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา  ส่วนคณะสสค.นั้นนำโดยอาจารย์นคร ตังคะพิภพ และอาจารย์นพพร สุวรรณรุจิ กับทีมงานสสค.

        “อบต.ขอนหาด” นครศรีธรรมราชเป็นท้องถิ่นที่ใช้การเรียนรู้พัฒนาการทำสวนยางพารา  ที่นี่เป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มิใช่จำกัดอยู่แต่เพียงเด็กเยาวชนเท่านั้น  โดยชาวบ้านเรียนรู้ลงลึกมากกว่าการใส่ปุ๋ยลงดินดังเช่นเกษตรกรทั่วไป  หากแต่เขาวิเคราะห์สาเหตุของพื้นที่ว่าทำอย่างไรจะทำให้ดินที่เคยใช้ปลูกข้าวกลายเป็นดินที่สมบูรณ์ที่สุดในการปลูกยางพารา เนื่องจากตลาดต้องการยางพารามากกว่าข้าว สสค.จึงสนับสนุนกิจกรรมดักล่าวในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพและการทำสวนยางพาราโดยผ่านระบบการจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินรายแปลง โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อชุมชนเพื่อสัมมาชีพ

          นายเจียร เดชเกิด รองนายก อบต.ขอนหาดได้เล่าถึงบทบาทของ อบต. ขอนหาด โดยอบต.สามารถเชื่อมคน ครูมวลชน และเด็กเยาวชนไว้ด้วยกันด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งโรงเรียนขอนหาดศึกษาภาคพลเมืองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องต่างๆ แก่คนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

         คณะจากกระทรวงการคลังและ สสค. ได้มีโอกาสไปพบกับว่าที่ครูสอนดี และว่าที่ครูผู้สมควรได้รับทุนครูสอนดีตัวจริง เสียงจริงหลายท่าน “ครูสมยศ พงศาปาน” พ่อครูวอลเล่ย์บอล ว่าครูสอนดีที่ไม่สนใจทำเอกสารเพื่อวิทยฐานะของตน แต่อุทิศตัวเองเพื่อเด็กตลอด 365 วัน เมื่อคณะเราเข้าไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านขอนหาดจึงเห็นกับตาว่า ครูสอนดีเป็นอย่างไร หลายคนนึกไม่ถึงที่จะได้เห็นโรงฝึกซ้อมที่ถูกดัดแปลงจากโรงนา มีเพียงผ้าใบและยางรถยนต์มาขึงและปิดกั้นไม่ให้ลูกบอลกระเด็นออก  แต่โรงซ้อมตามมีตามเกิดนี้ได้เป็นแหล่งผลิตนักตบลูกยางทีมชาติไทยชั้นยอด “ปริม อินทวงศ์” มือเซ็ตอัจฉริยะ เราเห็นถ้วยรางวัลและเหรียญที่วางเรียงรายเต็มห้อง สะท้อนความสำเร็จได้ชัดกว่าผลงานที่ถูกเขียนลงบนกระดาษ 

ผลงานความทุ่มเทของ "ครูสมยศ  พงศาปาน"  ที่ชัดเจนมากกว่าเอกสารเชิงประจักษ์

           คณะเรายังได้พบ “ครูชุลีพร สุทธิบูลย์” ครูนอกระบบจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.นครศรีธรรมราช ว่าที่ครูผู้สมควรได้รับทุนครูสอนดี  คุณครูกล่าวถ่อมตนว่า “รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่มีคนมาเคาะประตูบ้าน ที่เพียงเปิดแง้มไว้ การสร้างการเรียนรู้ทั้งหมดในสถานพินิจไม่ได้เกิดจากเราคนเดียว แต่เกิดจากทุกคน เพื่อนจึงเป็นคนที่ส่งให้เราได้รางวัลนี้ เราจึงอายที่จะรับเพียงคนเดียว แม้เด็กเข้ามาในช่วงสั้นๆ แต่เด็กควรได้ค้นพบตัวเอง นอกจากการบำบัดด้านจิตวิทยาด้านสังคม เพื่อให้เด็กรู้ว่า เขามีความสามารถอะไรบ้าง มีความหวังต่อไปในอนาคต"

"ครูชุลีพร  สุทธิบูลย์ "ร่วมพูดคุยการจัดการศึกษาในสถานพินิจเด็กและเยาวชน  จ.นครศรีธรรมราช

          อ.นคร ตังคะพิภพ กล่าวกับภาคีในพื้นที่ว่า “ที่นั่งอยู่ตรงนี้ลูกใครไม่สำคัญ แต่ศิษย์ของฉันนั้นคือลูก ผมเป็นครูมา 40 กว่าปี เห็นชัดว่านี่คือการทำงานด้วยจิตวิญญาณ โดยเฉพาะโรงเรียนที่สอนเด็กด้อยโอกาส แม้ต้องทุ่มเทมากกว่า เหนื่อยมากกว่า แต่ผลสำเร็จก็น่าภูมิใจมาก อยากให้รู้ว่า ท่านได้ช่วยสังคมประเทศนี้ นี่จึงเป็นเจตนารมณ์ของโครงการครูสอนดีว่า ขอให้เกิดการขยายผลการสร้างครูดีที่ต้องไม่ลืมเชื่อมภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด และเชื่อว่า แม้เด็กที่เดินก้าวเข้ามาที่นี่อาจไม่มั่นคง แต่พวกเขาต้องก้าวออกไปอย่างมั่นใจแน่นอน”

อาจารย์นคร  ตังคะพิภพ และอาจารย์นพพร  สุวรรณรุจิ  ผู้ทรงคุณวุฒิสสค.ร่วมติดตามให้กำลังใจครูสอนดีในพื้นที่

         ที่จังหวัดสงขลา คณะติดตามฯ ได้มีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีระดับท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา และ“ครูเบญจุล ศรีจำเริญ” ว่าที่ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดีของจังหวัดสงขลา ที่ช่วยสอนและพัฒนาเด็กพิเศษ ในโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ หาดใหญ่ ที่นี่กรรมการฯ ระดับท้องถิ่นได้เปิดใจว่าโครงการ “ครูสอนดี” เป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างให้ท้องถิ่นเกิดความเข้าใจในเรื่องการศึกษา คนในชุมชนหันมาร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกันมากขึ้น จึงฝากว่าอยากให้มีโครงการครูสอนดีต่อไปเพื่อค้นหาและยกย่องครูสอนดีในซอกหลืบที่อาจถูกสังคมละเลย

        ก่อนกลับ  .อ. เอด วิบูลย์เจริญ   ได้เป็นผู้แทนของกระทรวงการคลังกล่าวความในใจถึงการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “โครงการครูสอนดีเป็นโครงการที่ช่วยเหลือครูที่อาจจะถูกละเลย หรือครูที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ขณะที่โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อชุมชนเพื่อสัมมาชีพแสดงให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนในการสะท้อนความต้องการว่าต้องการทำอะไร เงินที่ลงไปจึงไปต่อยอดการทำงานที่ท้องถิ่นต้องการพัฒนา จึงเป็นการลงทุนที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

          “ตั้งแต่อบต.ขอนหาด สถานพินิจเด็กเยาวชนฯ นครศรีธรรมราช และเทศบาลนครหาดใหญ่ ทำให้เราเห็นชัดเลยว่าครูสอนดีมีคุณลักษณะร่วมกัน 3 ประการ คือ 1) เป็นครูโดยจิตวิญญาณ  เป็นครูที่มีแต่ให้และทุ่มเท ให้นักเรียน โดยไม่สนใจอะไรเลย เช่น ครูสอนวอลเล่ย์บอล ครูชุลีพร สถานพินิจฯ ผมซึ้งใจมาก เข้าไปแล้วน้ำตาซึม เช่นเดียวกับครูสอนเด็กพิเศษที่หาดใหญ่ 2) ครู สอนดีเหล่านี้ ไม่ได้เป็นครูสอนดีเพียงคนเดียว แต่มีเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือ และ 3) ชุมชน ผู้ปกครอง: ครูสอนดีเหล่านี้เป็นที่รักของชุมชน

          โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ทำให้ชุมชนได้เสนอครูสอนดีที่เขาเห็นอยู่ในใจ ไม่ว่าครูคนนั้นจะสอนอยู่ที่ใด ไม่ว่าจะเป็นครูในระบบหรือนอกระบบ รางวัลนี้จึงเป็นเพียงการตอบแทนของสังคม ของรัฐบาลที่อยากจะบอกท่านว่า เราไม่ได้ละเลยท่าน ยังนึกถึงท่านเสมอ กระบวนการคัดเลือกปีนี้อาจกระชั้นชิด คำแนะนำต่างๆ ก็จะนำมาปรับใช้ในการคัดเลือกในปีต่อๆ ไป และตอนนี้กระทรวงการคลังมั่นใจแล้วว่า เงินตรงนี้ได้ประโยชน์มหาศาล เกินกว่าที่เราได้ลงทุนลงไปครับ”

 นายเอด  วิบูลย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชำระหนี้

            ขณะที่นายวิสุทธิ์ จันมณี ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ 1 กล่าวว่า ในฐานะที่เราเป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น เมื่อเราได้มีโอกาสเห็นโครงการครูสอนดีในพื้นที่ ก็เริ่มประมวลเหตุการณ์ได้ว่า ปัญหาภาพรวมเกิดจากครอบครัวพื้นฐานที่ไม่พร้อม ทำให้กลายเป็นปัญหาของสังคม แต่เชื่อว่า โครงการครูสอนดีจะเป็นผู้ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ เช่น เด็กในสถานพินิจ ก็จะมีครูที่ช่วยอบรมสั่งสอนให้มีคุณธรรม มีความหวังในชีวิต ส่วนเด็กด้อยโอกาสจากหลากหลายสาเหตุ ก็จะได้ครูสอนดีมาช่วยเพื่อให้เด็กเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป เมื่อถามว่า คุ้มค่าไหมก็ตอบว่า คุ้มค่าอย่างมหาศาล ถ้าเรามีเครือข่ายกระจายตัวไปทั่วประเทศ เราก็จะมีเด็กเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม เมื่อเป็นคนดี ทุกอย่างก็จะตาม

นายวิสุทธิ์  จันมณี ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ 1

            ด้านนายณรงค์ แก้วเศวตพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเงินกู้โครงการ กล่าวว่า เมื่อลงพื้นที่จริงจึงทำให้มองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้น สำหรับ โครงการสัมมาชีพ ทำให้ทราบว่า ชาวบ้าน หรืออบต. เขามีการร่วมมือร่วมใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ในการพัฒนาด้านอาชีพช่วงบ่ายที่สถานพินิจ เราได้พบเห็นครูคนหนึ่งที่เสียสละสามารถที่จะเข้าใจและลึกซึ้งกับเด็ก สามารถให้ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ และทดแทนชีวิตหนึ่งในสามารถดำเนินต่อไปได้

           “เป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ แต่มันเป็นการให้ที่ไม่ได้เรียกคืนกลับ การให้แบบนี้ พวกเราที่เป็นข้าราชการไม่เคยเห็นสิ่งที่ดีอย่างนี้มาก่อนในชีวิต การที่เขาให้เยาวชนได้เรียนรู้สิ่งที่ดีจะทำให้เราทราบถึงว่า เด็กๆเมื่อได้รับการเรียนรู้ออกไปแล้ว สามารถประกอบอาชีพ สร้างให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับการคัดเลือกที่มีการตั้งเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก ที่เทศบาลนครหาดใหญ่นั้นก็สะท้อนให้เห็นภาพกระบวนการทำงานของท้องถิ่นท้องถิ่น เงินทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่ากับการใช้จ่ายในการพัฒนาทางด้านอาชีพของการเรียนรู้ทางด้านนี้”

นายณรงค์   แก้วเศวตพันธุ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเงินกู้โครงการ

            อ.นพพร สุวรรณรุจิ ได้ปิดท้ายว่าโครงการครูสอนดีที่แม้กิจกรรมจะล่วงเลยไม่เป็นตามปฏิทินการทำงานเนื่องจากหลายสาเหตุ แต่ขณะนี้ได้มีการรับรองรายชื่อขั้นตอนแรกเสร็จแล้ว ส่วนการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้ายจะเสร็จสิ้นในต้นเดือนมิถุนายนนี้ และจะมีการเฉลิมฉลองครูสอนดีทั้งที่ส่วนกลางและทุกจังหวัด “ผมจึงต้องขอย้ำกับคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ให้ส่งยืนยันบัญชีรายชื่อครูผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นครูสอนดี และครูผู้สมควรได้รับทุนครูสอนดีขั้นตอนสุดท้ายไปถึง สสค. ภายในวันที่18 พฤษภาคมนี้”

 

สามารถคลิกชมกิจกรรมในโครงการครูสอนดี และโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อชุมชนเพื่อสัมมาชีพ จ.นครศีธรรมราชได้ที่นี่ (คลิปที่ 1)

สามารถคลิกชมกิจกรรมในโครงการครูสอนดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ที่นี่ (คลิปที่ 2)จำนวนผู้เข้าชม 4518 คน | จำนวนโหวต 4 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
14

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์