มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมสสค.ประชุมเตรียมความพร้อมผลัก “ชุมชนเยาวราช” ต้นแบบ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เขียนโดย whitethunder lucio | 30/05/2555 13:18:47

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาต้นแบบสาธิตชุมชนวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซี่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายนนี้

พระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่วมฉัตร กล่าวว่า การเตรียมพร้อมอาเซียนเป็นเรื่องสำคัญของประเทศในการพัฒนาการเรียนการศึกษา การค้าเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น ฉะนั้นองค์กร บ้าน วัด โรงเรียนก็ต้องร่วมมือกันเตรียมตัวทรัพยากรของชาติซึ่งก็คือทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของชุมชนและประเทศชาติให้สอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยจะผลักดันต้นแบบ “ชุมชนรอบวัดไตรมิตร” ร่วมกับสสค.ให้ “จำลองภาพชุมชนอาเซียนในอนาคต” ให้ชุมชนอื่นๆเห็น  เพราะการเปิดเศรษฐกิจอาเซียนไม่ใช่การเตรียมพร้อมเพียงด้านการค้าขาย แต่ต้องให้ความสำคัญทางมิติการศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งชุมชนเยาวราช มีความเข้มแข็งในทุกด้าน โดยในวันที่ 6 มิถุนายนนี้จะมีการเปิดอย่างเป็นทางการ เป็นชุมชนตัวอย่างการรุกรับอาเซียน เพื่อนำไปพัฒนาได้ทั่วประเทศ”

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวว่า ในฐานะเลขาธิการอาเซียนความรับผิดชอบและความตั้งใจนั้นเน้นการสร้างเครือข่าย จึงไม่ใช่งานที่สร้างเพิ่ม แต่เป็นการใส่ประเด็นอาเซียนเข้าไปในกลุ่มคนที่ทำงานด้านต่างๆ อยู่แล้วจึงไม่ต้องลงทุน โดยเฉพาะการใช้การศึกษาเป็นตัวนำ ถือเป็นยุทธศาสตร์ในการเตรียมคนไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ถูกต้อง เพราะการที่จะแข่งขันคนอื่น จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ

“ผมจึงเห็นว่าการเตรียมตัวเข้าอาเซียนกระทรวงที่สำคัญที่สุดคือ กระทรวงศึกษาธิการ เพราะถ้าเด็กไม่พร้อม การศึกษาไม่พร้อม ไทยคงไม่พร้อมขึ้นเวทีแข่งกับประชากร 600 ล้านคนกับอีก 9 ประเทศ โครงการที่ทำนี้จึงเป็นการเตรียมคนไทยให้มีศักยภาพสู้คนอื่นได้ มีความเสมอภาคและมีความกลมกลืนกับตลาดโลกได้ สิ่งสำคัญคือ เรื่องสังคมวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีความเป็นไทยและมีความเป็นอาเซียนด้วย โดยผ่านกระบวนการศึกษาที่พร้อมที่จะสร้างคนให้เคารพกฎเกณฑ์ ก็จะทำให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง เช่นที่ชุมชนรอบวัดไตรมิตร กำลังทำ และจะขยายผลต่อไป”

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสสค.กล่าวว่า โครงการนี้จึงเป็นหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง การคิดและทำระดับชาติอาจเป็นเรื่องยาก แต่หากคิดโจทย์ในระดับชุมชนที่จะเตรียมพร้อมสู่อาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า จะต้องเตรียมตัวอย่างไร จะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ชุมชนร่วมกันทำได้ เมื่อชุมชนเล็กๆ ทำได้ รวมกัน “หลายชุมชน” แล้วก็จะเป็นประเทศไทยในที่สุด ชุมชนวัดไตรมิตรจึงเป็นเหมือน “ประเทศไทยจำลอง” 

ทั้งนี้ภายในงานได้รับความร่วมมือจากคณะฑูตหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีเด็กเยาวชนในชุดนานาชาติเป็นยุวไกด์ร่วมแนะนำสาธิต รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์ให้ตอบสนองความเป็นอาเซียน และการให้ความรู้ชุมชนในการจัดอบรมภาษาพม่าพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน โดยจะมีการเปิดโมเดลสาธิตชุมชนวัดไตรมิตรในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

‘มูลนิธิร่มฉัตร’ ร่วม ‘สสค.’ ติดอาวุธปัญญาหนุน “ชุมชน”สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เปิด “โมเดลสาธิตชุมชนวัดไตรมิตรฯ” ชวน “วิเคราะห์จุดอ่อนแข็งคน-ชุมชน”รุกคืบตลาดอาเซียนตลาดโลก

พร้อมห้องเรียน 3 ภาษา “พม่า-อังกฤษ-จีน” เพิ่มศักยภาพเยาวชนคนเยาวราช

 (Wat Trai Mit Community Gets Ready for AEC 2015)

 

ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบสาธิตชุมชนวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และมูลนิธิร่มฉัตร

วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น.

                                 ณ ห้องประชุมใต้พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ

*****************

เวลา

กิจกรรม

08.30 - 09.00 .

สื่อมวลชนลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

ฉายวีดีทัศน์ และพระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร กล่าวเปิดงาน

09.00 - 11.00 น.

เสวนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย

o   นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

o   นายสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

o   ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สสค.

o   นายวิศิษฐน์ ลิ้มประนะ ประธานประชาภาคมชุมชนเยาวราช

11.00-11.30 .

สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน ชมห้องศึกษาอาเซียน (ร.ร.มหาวีรานุวัตร) และชุมชนโดยรอบ                       

11.30 .

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

ตลอดงานพบบูธกิจกรรม “อาหารอาเซียนและเรียนรู้เขารู้เราวัฒนธรรมอาเซียน” จากคณะฑูตในอาเซียนร่วมงาน โดยมีเด็กเยาวชนชุมชนเยาวราชในชุดแต่งกายอาเซียนนานาชาติร่วมต้อนรับ และเป็นยุวไกด์แนะนำในงาน

 จำนวนผู้เข้าชม 5068 คน | จำนวนโหวต 0 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์