ชียงรายปักธงจังหวัดนำร่อง “ศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคเหนือ” ส.ส.เชียงรายชี้ “ภาษา” จุดอ่อนค้าขายชายแดนไทย เหตุเตรียมเปิดด่านเชียงของ หวั่นไทยเสียเปรียบ ด้านสภาหอการค้าเชียงรายเปรียบไทยเหมือน “รถม้าลำปาง” ไม่มองเพื่อนบ้าน ยกภาษา “พม่า-จีน” จำเป็นในการรุกตลาด AEC

เขียนโดย sugar s | 19/03/2556 01:06:19

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่โรงเรียนบ้านแม่จัน จ.เชียงราย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร  และโรงเรียนบ้านแม่จัน  จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจังหวัดนำร่องสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด  สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มหาวิทยัยแม่ฟ้าหลวง สถานีตำรวจภูธรแม่จัน  ครูและผู้บริหารร.ร.แม่จัน จ.เชียงราย เข้าร่วมประชุม

พระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมว่า เชียงรายเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์สำคัญของการก้าวสู่เวทีอาเซียน เพราะเป็นจังหวัดที่เชื่อมโยงกับจีนทั้งการค้าและวัฒนธรรม  และยังติดต่อกับประเทศพม่าและลาว ซึ่งการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นหรือไม่อยู่ที่ภาษาในการสื่อสาร โดยอาเซียนกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร แต่กลับพบว่าประเทศไทยมีการเรียนภาษาอังกฤษมานานว่า 100 ปี จนถึงขณะนี้เด็กจบป.ตรี ยังไม่สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ และมีแนวโน้มเลื่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนออกไป จากปี 2558 เป็นปี 2559 เพราะไทยขาดความพร้อม จึงมองว่าการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารและการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นสิ่งสำคัญและทำได้จริง
          พระธรรมภาวนาวิกรม กล่าวว่า ขณะนี้พบว่ามีองค์กรหลายแห่ง เช่น โรงเรียน อบต. โรงพักได้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ยังต่างคนต่างทำ จึงอยากให้เป็นการทำงานร่วมกันในรูปแบบของ “บวร” นั่นคือ บ้านหรือชุมชน วัดหรือองค์กรทางศาสนา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรม และโรงเรียนหรือรัฐ โดยเริ่มจากชุมชนหรือตำบล ที่ทำงานร่วมกันในการเตรียมความพร้อม จากนั้นจึงขยายผลสู่อำเภอ และขยับขึ้นเป็นจังหวัด จึงถือเป็นจังหวัดที่มีความพร้อม  ดังนั้น ใน 1 ตำบล ทั้งบ้าน วัด โรงเรียนหรือรัฐควรหารือร่วมกันว่าอะไรคือจุดแข็งหรือจุดขายของชุมชน  ซึ่งจ.เชียงราย  มีจุดแข็งคือ วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน สังเกตได้จากวัด ที่มีศิลปะคล้ายกันของลาวและพม่า จึงควรหาจุดขายของชุมชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม  และมีการฝึกภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารและเพื่อการค้า  ซึ่งเชื่อว่าในอีก 2 ปีข้างหน้า จ.เชียงรายจะเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นางสาวละออง ติยะไพรัช ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้เห็นต้นแบบชุมชนเยาวราชที่เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีความยินดีอย่างยิ่งที่จ.เชียงราย จะเป็นจังหวัดนำร่องของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการทำงานร่วมกันของสสค.และมูลนิธิร่มฉัตร  ซึ่งจ.เชียงราย เป็นจังหวัดพิเศษที่มีความใกล้ชิดถึง 2 ประเทศ คือ พม่า และลาว  ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การเข้าออกประเทศตามด่านชายแดนในขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามาจากสัญชาติใด  และในฐานะอนุกรรมาธิการการค้าชายแดน สภาผู้แทนราษฎร พบว่า จังหวัดเชียงรายเตรียมจะเปิดประตูการค้าแนวชายแดนในด่านเชียงของ แต่กลับพบว่า ความพร้อมด้านภาษายังเป็นปัญหาที่เรายังไม่พร้อม และเป็นจุดอ่อนที่เราจะเสียเปรียบด้านการค้า

นายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เชียงรายมีต้นทุนด้าน “ชัยภูมิ” ที่เด่นมาก เพราะติดหลายประเทศ จากแต่ก่อนที่ค้าขายเฉพาะกับพม่า  และลาว แต่ปัจจุบันเจาะตลาดเข้าไปยังคู่ค้าของประเทศเพื่อนบ้านด้วยคือ จีนและเวียดนาม ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ถึงแรงงานในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือนั้นจะพบว่า มีแรงงานพม่าที่ทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพราะงานระดับล่างคนไทยปฏิเสธไม่ทำ ขณะงานที่ต้องการทักษะคนไทยก็ฝีมือไม่ถึง จึงทำให้คนไทยเสพติดและคุ้นชินการใช้แรงงานพม่า ฉะนั้นต้องยอมรับว่า การศึกษาไม่ได้ช่วยให้คนจบมาแล้วสามารถทำงานได้ ดูจากการรับรองแรงงานในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศในอาชีพวิศวกรนั้นพบว่า สิงคโปร์ได้ผ่านการคัดเลือกถึง 180 คนจาก 300 คน ขณะที่วิศวกรไทยไม่ได้รับรองเลยสักราย

           “ตอนนี้ไทยเหมือนเป็นรถม้าลำปาง ที่มองตรงไปข้างหน้า แต่ไม่มองข้างๆ ข้างหลัง และระหว่างทางว่า ประเทศรอบๆไปถึงไหนแล้ว ในฐานะผู้สังเกตการณ์ เราไม่สามารถสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมเข้าสู่ในสังคมได้ ทั้งที่ประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวในอาเซียน แต่ปีล่าสุดตัวเลขนักท่องเที่ยวกลับลดลงมีเพียง 15-16 ล้านคน ขณะที่มาเลเซียมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 25 ล้านคน โดยหอการค้าเชียงรายอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าสูงถึงอาเซียน แต่เราจะเริ่มในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ที่ประกอบด้วยประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนามและจีนตอนใต้ (ยูนนาน)  ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน 100-200 ล้านบาทก่อน โดยจะใช้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่เชียงแสนในการเพิ่มทักษะการทำงาน เพื่อยกระดับแรงงานด้านการค้าขายท่องเที่ยว ฉะนั้นภาษาที่ต้องการนอกจาก “ภาษาพม่า” ก็คือ “ภาษาจีน” ก่อนที่จะโกอาเซียน” ประธานสภาหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวจำนวนผู้เข้าชม 4777 คน | จำนวนโหวต 0 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์