รอบโลกการเรียนรู้

 • คุณอยากทำอะไรเมื่อเรียนจบ ?

  มันเป็นคำถามพื้น ๆ คำถามนึงของวัยรุ่น แต่ 1 ใน 5 ของเด็กมัธยมที่ออสเตรเลีย ตอบมันไม่ได้ ?

 • ความเชื่อมโยงของทักษะทางภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู

  นักเรียนบางคนอาจเรียกร้องความสนใจในชั้นเรียนมากกว่าคนอื่น จนถึงขั้นก้าวร้าว และมีปัญหากับการพูดในบทสนทนาพื้นฐาน รวมไปถึงการใช้ถ้อยคำหยาบคายในที่สาธารณะของโรงเรียน เช่น โรงอาหาร เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า คุณคิดว่านักเรียนเหล่านี้มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมหรือไม่?

 • 5 อันดับเทรนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในปีนี้

  นี่เป็นนิยายวิทยาศาสตร์หรือความจริงกันแน่? ตามที่ได้แนะนำแนวโน้มระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาในปี 2018 ไปแล้วนั้น วิธีที่เราได้เรียนรู้และจัดการสภาพแวดล้อมของการศึกษาของเรานั้นยังคงมีการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และผู้ช่วยการเรียนรู้เสมือนจริงอาจทำให้รู้สึกว่าเป็นนิยายทางวิทยาศาสตร์ก็ตาม พวกเขากลายเป็นที่คุ้นเคยกับเราในเร็ว ๆ นี้ ดังเช่น การเชื่อมต่อระหว่างนักเรียนผ่านวิดีโอในห้องประชุม เราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้มั่นใจว่าเราพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ในห้องเรียน

 • อุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ช่วยให้กับครู

  ต้องขอบคุณการพัฒนาอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์ (AI= Artificial Intelligence) จากบริษัทในรัฐควีนซ์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ในขณะที่ลิสท์พรีเมียร์กำลังเปิดตัว “เซโนบอท” (ZenoBot) ผู้ช่วยเสมือนจริงที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยครูในการส่งเนื้อหามี่ใช้สอนในชั้นเรียนและช่วยให้เกิดส่วนร่วมระหว่างนักเรียนของพวกเขา เซโนบอท คือ ผลิตผลของ ดร.โจฮันน์ เดอเบียร์ ผู้เชี่ยวขาญการศึกษาและเป็นผู้บริหารสูงสุด รวมถึงเป็นผู้สร้างของลิสท์ พรีเมียร์

สถานการณ์การเรียนรู้

 • ระบบนวัตกรรมการดูแลเด็กด้อยโอกาสระดับพื้นที่แบบครบวงจร : กรณีศึกษา Harlem Children’s Zone

  Harlem Children’s Zone หรือเรียกชื่อย่อว่า HCZ ที่ได้รับการยกย่องจาก The New York Times ว่าเป็น “one of the most ambitious social-service experiments of our time” เป็นชุมชนเด็กย่านฮาร์เล็มที่มีการสร้างระบบติดตามและดูแลเด็กตั้งแต่การตั้งครรภ์ไปจนกระทั่งเข้าสู่รั้ววิทยาลัยหรือการมีงานทำ

 • ถึงเวลารวมพลังตีฝ่าวิกฤต "เด็กด้อยโอกาส"

  กฎหมายไทยบอกเราว่าเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีอย่างถ้วนหน้าแต่ในความเป็นจริง แค่การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ม.3) พบว่ามีเยาวชน “หลุด” จากระบบการศึกษาไปแล้วเกือบ 3 ล้านคน..อนาคตของพวกเขาเป็นเช่นไร...อนาคตสังคมไทยก็คงเป็นเช่นนั้น...

 • สำรวจนิสัย "การอ่าน" รากฐานสังคมแห่งการเรียนรู้

  พื้นฐานที่สำคัญที่สุดบนเส้นทางก้าวไปสู่ "สังคมแห่งการเรียนรู้" ก็คือ การปลูกฝังนิสัยให้คนไทย "รักการอ่าน" ... นี่คือข้อเท็จจริงที่ดูเหมือนตระหนักกันมาเนิ่นนาน มาดูกับว่าสถานการณ์เรื่องนีเเป็น อย่างไร

 • การทุจริตคอรัปชั่นและการพัฒนา

  การที่รัฐมุ่งให้ประโยชน์แค่กลุ่มคนเล็กเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมยิ่งกัดกร่อนมากยิ่งขึ้น องค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ(Transparncy International) เปิดเผยผลสำรวจการจัดอันดับดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปี พ.ศ. 2554 (Corruption Perception Index)

ต้นแบบการเรียนรู้

 • โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ

  ด้วยความหวังจะสร้างองค์ความรู้จากการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร จึงจัดทำโครงการนี้ โดยการแปลงองค์ความรู้ที่ได้มาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนท้องถิ่น ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจาก 4 ฐานการเรียนรู้ โดยดึงทุกภาคส่วนทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม เกิดการต่อยอดและกลายเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 • ลูกอยุธยาค้นหา Unseen ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  จัดทำเพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงรากเหง้าที่มาของชุมชนและตนเอง โดยการตั้งโจทย์ เสาะสืบค้น และลงพื้นที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการเอาตัวเองเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ ผ่านการทำหนังสั้น 16 อำเภอใน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยครูเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อเปิดให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

 • การพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องช่วยในการเรียนรู้

  เปรมปรีด์ ธรรมปรีชา ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย นำ The Geometer’s Sketchpad หนึ่งในโปรแกรมจากโครงการพัฒนาเรขาคณิตที่มองเห็นได้ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สหรัฐอมริกา เข้ามาสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเปลี่ยนวิชานี้จากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ทำให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสพัฒนาพหุปัญญาอีกด้วย

เครื่องมือเรียนรู้

 • Photopeach | เสกคลิปวิดีโอแบบมือโปร ใน 3 นาที

  นอกเหนือจากการเป็นผู้เสพเนื้อหาแล้ว โอกาสนี้จึงอยากชวนทุกท่านเป็นผู้สร้างเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอกันบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าวิธีการจะต้องง่าย ต่อยอดการเรียนรู้ออกไปได้อย่างไม่มีวันจบแน่นอน

 • สนุกกับเกมอย่างมีสาระที่ เว็บไซต์ primarygames.com

  เว็บไซต์ที่มีเกมส์ทางการศึกษาให้เล่นมากมาย ที่สำคัญมีวิดีโอประเภท ฮาวทู คือสอนให้เรียนรู้วิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง สมกับเป็นการเรียนในยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

 • 10 วิธีในการสอนเด็ก ๆ ให้เรียนรู้สถานการณ์โลกจากข่าว

  ด้วยยุคที่สื่อมีมากมายหลายประเภท รวมถึงข่าวสารที่มีอยู่มากมาย เด็กๆอาจจะรู้สึกว่าข้อมูลมันช่างเยอะและมากล้นเหลือเกิน อีกทั้งเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะควบคุมข้อมูลข่าวสารที่จะออกมาสู่เด็กๆ ดังนั้นเด็กๆอาจจะเสี่ยงต่อการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมกับวัย

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์