ข่าวการศึกษา

 • ปรับหลักสูตร ม.ปลายเพิ่มวิชาชีพ เน้นให้เด็กมีทางเลือกมากขึ้น

  เผยผลการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างลงตัวเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร...

 • ชำแหละ 4 โจทย์ประเทศไทย 'กับดัก' ฉุดชาติล้าหลัง

  สังคมไทยกำลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" ท่ามกลางสารพัดปัญหาที่ถั่งโถมเข้าใส่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอร์รัปชั่น ระบบการศึกษา หรือนโยบายประชานิยม-การเงินการคลัง นี่คือ "กับดัก" ที่ประเทศไทยต้องก้าวให้พ้น

 • การสอบวัดมาตรฐานระดับชาติที่ดีช่วยเด็กไทยและระบบการศึกษาได้

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เสนอ ข้อมูลการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศจะช่วยปฏิรูประบบการศึกษาไทยให้ดีขึ้น หากการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศของไทยได้รับการปฏิรูป

 • ทีดีอาร์ไอเสนอแผนปฏิรูปการศึกษาครบวงจร

  ในงานเสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอเรื่อง “ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ (accountability)” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นำทีมแถลงผลการศึกษาโครงการวิจัยยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 • 12 ทักษะเด็กไทยในอนาคต

  คณะกรรมการปฎิรูปหลักสูตรฯ สรุปเบื้องต้น 12 ทักษะเด็กไทยในอนาคตที่อยากจะเห็น พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง ก่อนบรรจุในหลักสูตรการศึกษาไทย

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์