Play|Pause

ครูประณีตคิดนอกกรอบ : ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด

หนังสือที่ฉายภาพให้เห็นถึงการทำหน้าที่ครูที่ดี แปลจากหนังสือ Teaching Outside the box : How to Grab Your Students by Their Brains เขียนโดยครูลูแอนน์ จอนห์สัน แปลโดย ดร.พิมพ์ใจ สุรินทรเสรี

อ่านต่อ

10 อันดับจำนวนผู้เข้าชมมากที่สุด

สื่อเรียนรู้

คลิปข่าว สสค.

หนังสือ

สื่อสิ่งพิมพ์

คลิปอื่นๆ

สื่อเสียง

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์