นวัตกรรมการเรียนรู้

 • การปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น

  สังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมนุษย์ ทั่วโลกก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้โลก ที่กว้างใหญ่เป็นโลกไร้พรมแดนแห่งการเรียนรู้ สังคมโลกที่มีทั้งการแข่งขันและร่วมมือกันมากขึ้น การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตบุคคลและสังคมให้มีคุณภาพ มีความเจริญงอกงาม

 • เทศบาลตำบลปลายพระยา เปิดปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ (หน้า) ใหม่”

  สสค.หนุนเทศบาลปลายพระยา จ.กระบี่ ผุดฐานการเรียนรู้เน้นการวิเคราะห์ตลาด-ต้นทุนท้องถิ่น และลงมือปฏิบัติจนสำเร็จ มีตลาดรองรับ ก่อนขยายผลสู่ชุมชน เผยอาชีพใหม่สร้างรายได้ปลายพระยา “เพาะด้วงสาคู ถั่วงอกตัดราก ปลาดุกร้า ข้าวเกรียบจิ้งหรีด พร้อมปรับไหล่ทางหลวง 12 กิโลเมตร เป็นแปลงผักชาวบ้าน ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ชุมชนเพื่อสัมมาชีพ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 • นักวิชาการเปิดปรากฎการณ์เรียนรู้อาเซียนแค่เปลือก หวั่นกระทบแรงงานอีก2ปี

  ทีโอเอผนึกกำลังสอศ.-สสค. ชวนคนพันธุ์ R รับคำท้าอาเซียน เปิดปรากฎการณ์เรียนรู้อาเซียนแค่เปลือกผ่านธงสัญลักษณ์ หวั่นอีก 2 ปีกระทบแรงงานระดับกลาง 50% ถูกต่างชาติแย่งงาน เตรียมเดินเครื่องพัฒนาอาชีวะไทย “ยกระดับศักยภาพแรงงาน-เตรียมคนสู่อาเซียนในทางปฏิบัติ-ลบภาพลักษณ์ความรุนแรง” พร้อมเปิดภาพลักษณ์ใหม่ ชวนคนพันธุ์ R สร้างจิตอาสา ใช้ทักษะอาชีพ ทำดีเพื่อสังคม

 • สสค.ร่วมมูลนิธิร่มฉัตร เปิด “ตลาดนัดทางปัญญา” ให้ครูประถมช้อปปิ้งความรู้!

  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมงานกับมูลนิธิร่มฉัตรในการประชุมจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับพื้นที่ (ภาคกลาง/ตะวันออก/อีสาน) ภายใต้โครงการติดตามสนับสนุนและประเมินผล โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2554 ที่โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26-27 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีดร.อุบล เล่นวารี หัวหน้าโครงการติดตามฯ และดร.วาสนา เลิศศิลป์ ทีมติดตาม และคณะร่วมงาน

 • ชวนขาโจ๋ประลองความคิดสร้างสรรค์ ตอกย้ำประสิทธิเพียบ “คนพันธุ์อาร์”

  เวทีแลกเปลี่ยน “คนพันธุ์ R” ในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการสร้างสรรค์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนระดับอาชีวศึกษา โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในภาคกลางและใต้ที่เข้าร่ วมโครงการ จำนวน 27 สถาบัน ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบหลากหลายนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

 • ร่วมกด Like “100 หนังสือดี” ในดวงใจเด็กเยาวชนไทย กระตุ้น “วันรักการอ่านแห่งชาติ” 2 เมษายนนี้

  เมื่อ “ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานของเด็กเยาวชนไทยทุกวันนี้ การถามต่อว่า “ทำอย่างไรถึงให้เด็กไทยจะรักการอ่าน?” จึงอาจเป็นหนึ่งในคำถามที่ยากจะหาคำตอบ…

 • “อาชีวะคึกคัก” งัด “ศักยเพียบ” โชว์งาน “คนพันธุ์ R รับคำท้าพัฒนานวัตกรรม”

  “การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ” (Learning by Doing) กลายเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 และเป็นหนึ่งในปัญหาการศึกษาที่ล้มเหลวทั่วโลก เพราะเด็กเรียนจบแล้วไม่สามารถทำงานจริงได้ ด้วยขาดการเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม และสภาพปัญหาจริง อาชีวศึกษาจึงกลายเป็น “ต้นทุน” การเรียนรู้ที่สำคัญ ท่ามกลางวิกฤตการศึกษา ที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อให้สอดรับกับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียนในปี 2558 นี้

 • สสค.ชวน “คนพันธุ์ R รับคำท้าพัฒนานวัตกรรม” ตอกย้ำ ‘ศักยเพียบ’ ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21” เตรียมเด็กไทยรับเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน 2558

  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2554 จึงได้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คนพันธุ์ R รับคำท้าพัฒนานวัตกรรม" ซึ่งมาจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 28 โครงการ มีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน ณ วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ก่อนจะมีการจัดเวทีครั้งต่อไปในวันที่ 29-30 มีนาคม ที่จ.ประจวบคิรีขันธ์

 • 6 ขั้นตอนถอดองค์ความรู้…จากชุมแพรุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 2

  ผู้เขียนได้ไปร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนและสะท้อนผลการสอน เรื่อง มหัศจรรย์การคิดและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยวิธีการเรื่องราวและแผนภาพ (SDM) ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2554 (ระดับมัธยมศึกษา)รุ่นที่ 2 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 • ชั่วโมงวิทย์ในป่าภูของครูโลกดิจิตอล

  น้ำในธารใสและเย็นเฉียบ เด็กๆกรูกันลงไปเก็บวัสดุธรรมชาติ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ในโหลใบเล็ก ตามคำสั่งของครูสอนวิทยาศาสตร์ เสียงครูย้ำอยู่ริมธารว่า ให้เลือกสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต มาสร้างสรรค์โลกใบเล็กๆในขวดโหล เพื่อให้เห็นระบบนิเวศวิทยา จากนั้นให้ปิดฝาขวดโหลให้สนิท ก่อนนำไปวางไว้หน้าห้องวิทยาศาสตร์ แล้วพิจารณาผลการทดลองว่า จะเกิดอะไรขึ้นในขวดโหลนั้น

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์