นวัตกรรมการเรียนรู้

 • ตามดูเส้นทางนอกกรอบ “ว่าที่ครูสอนดี” โรงเรียนปลายข้าว ผู้พลิกชีวิตเด็กขาดโอกาส

  ปัญหาการศึกษาของไทยนับวันก็จะกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยลมปาก หลังจากที่มีเด็กหล่นหายจากระบบการศึกษากว่า 1.7 ล้านคน จากเด็กร่วม 14 ล้านคน อีกทั้งยังไม่มีเจ้าภาพอย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบ สำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับเทศบาลเมือง จ.พัทลุง จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนในระดับท้องถิ่น (เทศบาล) โดยโรงเรียนปลายข้าว ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสัจธรรมความจริงด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อต่อยอดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา เพราะหนทางออกคือต้องร่วมกันช่วยแก้ไขและทำอย่างต่อเนื่อง

 • ปฏิบัติการ 100 อปท. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ

  จากสถานการณ์แรงงานไทยในปัจจุบัน พบว่า กลุ่มวัยแรงงานส่วนใหญ่ถึง 66% มีระดับการศึกษาไม่เกินระดับประถม สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 20% และสำเร็จในระดับอุดมศึกษา 14% (จากตัวเลขสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2550) สะท้อนถึงปัญหาการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย ส่งผลต่อผลิตภาพในการทำงาน ซึ่งพบว่า แรงงานไทยโดยเฉลี่ยมีผลิตภาพในการทำงานคิดเป็น 6.52 ดอลลาร์/ชั่วโมง เมื่อเทียบกับแรงงานมาเลเซียมีผลิตภาพ 17.23 ดอลลาร์/ชั่วโมง หรือห่างกันเกือบ 3 เท่า

 • สสค.ชวนเด็กไทยเรียนรู้ภัยภิบัติ ณ ห้องสมุดประชาชน ซอยพระนาง วันที่ 20 ธ.ค. 2554

  สสค.ร่วมมูลนิธิสภา เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ชวนเด็กไทยเรียนรู้ภัยพิบัติ ก่อน-ระหว่าง-หลังน้ำท่วม นักวิชาการเผยไทยติดอันดับ 85 ประเทศที่เสี่ยงภัยพิบัติ จาก 173 ประเทศทั่วโลก ระบุกทม.เสี่ยงท่วมปี 55 หากไม่แก้ไขบูรณาการระยะยาว ภาคประชาชน-สื่อมวลชน-โรงเรียนเผย “ภัยพิบัติ” กลายเป็นวาระโลก หนุนสร้างการเรียนรู้ตอบสนองทักษะเอาตัวรอดเยาวชนไทย

 • เปิดกรณีศึกษา 19 ชาติภัยพิบัติน้ำท่วม พร้อมชวนองค์กรศึกษาทางเลือกในพื้นที่ประสบภัย ร่วมเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ

  สสค. เปิดกรณีศึกษา 19 ชาติภัยพิบัติน้ำท่วมขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก พบ 3 ระดับความสูญเสียส่งผลกระทบโดยตรง-อ้อม สู่ 6 วิธีการจัดการ เล็งพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ชวนองค์กรการศึกษาทางเลือกใน พื้นที่ประสบอุทกภัย ยกระดับ “เด็กไทยเรียนรู้จากภัยพิบัติ” ผ่านโครงการพัฒนาการศึกษาทางเลือก ครั้งที่ 1/2554

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์