ปฏิรูปการเรียนรู้

 • เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 : บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการเรียนรู้ของท้องถิ่น

  เมื่อ “มหาวิทยาลัย+โรงเรียน+ชุมชน+ท้องถิ่น” จับมือร่วมกันเพื่อออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ข้อจำกัดทางการศึกษาในแต่ละท้องถิ่น จึงไม่ใช่อุปสรรคสำคัญอีกต่อไป

 • เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1: การศึกษาเพื่อสัมมาชีพ

  ผมไม่อยากให้เด็กจบ 4.00 แล้วทำอะไรไม่เป็นสักอย่างในเมื่อเขาจบแล้วไม่ได้ไปเรียนต่อ” ศุภโชค ปิยะสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จ.เชียงราย กล่าวในการเสวนาวิชาการเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1

 • เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 10 : ปฏิรูปการศึกษาครั้งใหม่ เมื่อจังหวัดเดินหน้าจัดการศึกษาด้วยตัวเอง

  เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 10 หัวข้อ การพัฒนาการเรียนรู้ในจังหวัดนำร่อง:ฝันที่ตั้งใจให้เป็นจริง จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกลุ่มเพื่อนปฏิรูป เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้หยิบยกรูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชน ในจังหวัดยะลา ภูเก็ต และอำนาจเจริญ

 • ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 8: ท้องถิ่นต้นแบบกับการพัฒนาเด็กเล็ก

  จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สำคัญคือ การให้น้ำหนักที่การดูแลเด็กตั้งแต่ปฐมวัย (ตั้งแต่แรกคลอด- 6 ปี) จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและถือเป็นการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างคุ้มค่าที่สุด

 • ชมคลิปกรณีศึกษา “ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล” ได้ที่นี่!

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ เยาวชน (สสค.) จัดเวที “ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล” ผ่านกรณีศึกษาผนึกกำลังปฏิรูปการเรียนรู้ เปิดโจทย์ “การเรียนรู้เพื่อชีวิต­จริงในสังคม” พร้อมกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากหลากหลายเครือข่าย ตลอดจนนำข้อมูลความรู้จากกรณีตัวอย่างมาสังเคราะห์เป็นแนวทาง มาตรการ หรือข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับสร้างความ รู้ความเข้าใจแก่สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธานการเสวนา ร่วมด้วยกลุ่มเพื่อนปฏิรูปที่มาจากองค์กรทุกภาคส่วนในสังคม

 • เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 : การจัดการศึกษาเพื่อกลุ่มเด็กเสี่ยงและเด็กด้อยโอกาส

  จัดมาถึงครั้งที่ 6 แล้ว สำหรับเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับกลุ่มเพื่อนปฏิรูป และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ครั้งนี้ มีโจทย์ของการแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนในเรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่อกลุ่มเด็กเสี่ยงและเด็กด้อยโอกาส” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ เนื่องจากในปัจจุบันมีเด็กกลุ่มเสี่ยงอยู่ถึง 2 ล้านคน ส่วนเด็กด้อยโอกาสก็มีถึง 6 ล้านกว่าคน โดย นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค. ได้กล่าวต่อวงเสวนาว่า เวทีปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวลเป็นการพยายามหาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ต่างไปจากเดิม คือพยายามพิสูจน์กลายๆว่า การปฏิรูปการศึกษาทำได้โดยคนในพื้นที่ "เราจึงนำกรณีศึกษาจากพื้นที่ 2 กรณี มาเล่าสู่กันฟังในวงเสวนา เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างไปทำที่อื่นต่อไป กรณีศึกษานี้เป็นการจัดการศึกษาแนวใหม่ ที่จะเกิดผลต่อเยาวชนอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพสูง โดยหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการได้ด้วยตนเอง"

 • แก้ปัญหาเด็ก “Drop out” ให้เหลือ “0”

  จะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย เมื่อปัจจุบันมีเด็กไทยหลุดหายออกจากระบบการศึกษา ราว 3 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรเด็กเยาวชนไทยทั้งระบบ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีเด็กกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในระบบการศึกษาอีกถึง 2 ล้านคน ส่งผลให้ปัจจุบันในแต่ละจังหวัดมีเด็กด้อยโอกาสและเด็กกลุ่มเสี่ยงเฉลี่ยจังหวัดละ 60,000-70,000 คน คิดเป็นสูญเสียทางเศรษฐกิจตลอดช่วงชีวิตการทำงานของประชากรกลุ่มนี้ กว่า 12,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งสูงกว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแต่ละจังหวัดในเหตุการณ์สึนามิปี 2547 ถึง 10 เท่า

 • ท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา “เทศบาลนครภูเก็ต-ยะลา” เส้นทางสู่เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก

  “การจัดการศึกษาของท้องถิ่น” นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกซึ่งนอกเหนือจากการดูแลด้านความปลอดภัย สุขภาพ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เมลเบิร์น ออสเตรเลีย , เวียนนา ออสเตรีย และแวนคูเวอร์ แคนาดา จึงถูกยกให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก 3 อันดับแรก โดยดิอิโคโนมิสต์ ปี 2011 ขณะที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในลำดับที่ 102 จากเมือง ทั้งหมด 140 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงนับเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ และมีหน้าที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆด้าน โดยเฉพาะเรื่อง “การจัดการศึกษา”

 • ครั้งแรกกับการถ่ายทอดสดเสียงจากการประชุม “การศึกษาทางเลือก: ทางหลักของหลายคน” 1 พ.ค. นี้

  ผลการศึกษาเรื่องโรงเรียนทางเลือกกับนวัตกรรมการเรียนการสอนของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI)ระบุว่า เด็กไทยใช้เวลาเรียนหนังสือมากขึ้น แต่ผลการสอบกลับแย่ลง แต่กลับมีโรงเรียนกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยที่มีวิธีการเรียนการสอนไม่เหมือนกับโรงเรียนทั่วไป โดยเด็กนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างสมดุลและหลากหลายผ่านประสบการณ์จริง โรงเรียนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า “โรงเรียนทางเลือก” (alternative school) หากพูดถึงการศึกษาทางเลือก อาจพอประมวลสรุปให้เข้าใจง่าย ได้ 4 แนวทางว่า

 • แนวคิดการปฏิรูปการเรียนรู้ โดย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป

  คำว่า “การเรียนรู้” ย่อมหมายถึงการเรียนรู้ทุกอย่าง ทุกรูปแบบ ทุกวิถีทาง ซึ่งไม่ได้หมายถึงการเรียนจากตำราหรือในห้องเรียนเท่านั้น แท้จริงแล้วการเรียนรู้กับการศึกษาควรเป็นเรื่องเดียวกัน แต่หลายครั้งเรากลับมองว่าการศึกษาต้องในระบบ การเรียนรู้คือเรื่องทั่วไป แต่ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุไว้ว่า การศึกษาคือบูรณาการที่สมบูรณ์จะประกอบไปด้วย การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การศึกษาจึงเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์