ครูสอนดี

 • สสค.เปิด 2 ครูภูมิปัญญา ครูสอนดีผู้สร้างเด็กขาดโอกาสเมืองกระบี่ เปิดศูนย์สร้างเด็กใช้ศิลปะมวยไทย-วัฒนธรรมหนังตะลุง พลิกชีวิตเด็กยากจน

  สสค.หนุนครูสอนดีแห่งเมืองกระบี่ ครูหีด เอียดภิรมภ์ ครูศิลปะแม่ไม้มวยไทย และครูเคล้า โรจเมธากุล ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2555 สาขาศิลปะการแสดงหนังตะลุง เปิดศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนขาดโอกาส พร้อมต่อยอดจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเปิดสอนในโรงเรียน

 • อบจ.ลำพูน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลครูสอนดี ประจำปี 2554

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลครูสอนดี ประจำปี 2554 ให้แก่ครูสอนดี จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีความวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทสั่งสอนลูกศิษย์ ที่เป็นอนาคตของชาติ

 • ลุยไม่รู้โรย : ลุงหลานเปิดตำราลุย

  ชายน้อยเดินทางไปพบลุงอรรถที่บ้าน และได้มีโอกาสไปดูการสอนเด็กๆ ในรูปแบบของลุงอรรถด้วยการสอนให้นักเรียนใช้ชีวิตในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านจำลองเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน และนำผลผลิตที่ได้ไว้เป็นอาหารและไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ นอกจากนั้นลุงอรรถยังสอนให้เด็กเรียนรู้การทำน้ำยาล้างจาน สบู่และยาหม่อง เพื่อให้เด็กมีวิชาความรู้ติดตัวไว้เลี้ยงชีพ จากครูและลูกศิษย์กลับกลายเป็นความสัมพันธ์แบบพ่อลูก ที่มีแต่ตั้งใจจะมอบให้ลูกทุกคน จาก ครูอรรถ (ครูสอนดีจังหวัดนครสวรรค์)

 • แม่ฮ่องสอน-ภูเก็ต คึกคัก มอบรางวัล “ครูสอนดี” ร่วมยกย่องแม่พิมพ์ของชาติ

  เมื่อวันที่ 2 ก.ค. จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ครูสอนดี ประจำปี 2554 โดย นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1 หมื่นบาทแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดีจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2554 จำนวน 82 ราย ที่ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี และยกย่องครูผู้ได้รับเลือกเป็นครูสอนดี และมีครูสอนดี 2 คนที่ได้รับเงินทุน”ครูสอนดี” ทุนละ 250,000 บาท จำนวน 2 ทุน ได้แก่ นางจงจิต ไชยวงค์ จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอนและนางจงศิริ วิวัฒน์เชาว์พันธ์ จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว อ.แม่สะเรียง

 • สสค.ต่อยอดการทำงานครูสอนดีสอนเด็กด้อยโอกาส 549 คน แก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา 3 ล้านคน ชี้การศึกษาส่งผลถึงอนาคตลูกหลาน พบงานวิจัผู้ปกครองจบสูงมีโอกาสลูกเรียนสูงถึง 5 เท่า

  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่อิมแพค เมืองทองธานี สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้จัดการประชุมเครือข่ายครูผู้ได้รับทุนครูสอนดีที่สอนเด็กด้อยโอกาสจำนวน 549 คน เพื่อขยายผลการดูแลเด็กที่ขาดโอกาสในสังคม โดยมีครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีระดับจังหวัด เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

 • เริ่มแล้ว!!! งานประกาศเกียรติคุณ “ครูสอนดี” จังหวัดขอนแก่น

  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ์) เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัล (รางวัลละ 10,000 บาท) ครูสอนดี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 581 คน (มาจากหลายสังกัด ทั้งในระบบและนอกระบบ) ประจำปี 2554 ที่ดำเนินงานโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 • สสค.ประกาศผล 10 จังหวัดดีเด่นคัดเลือกครูสอนดี และ7 จังหวัดดีเด่นด้านการสื่อสาร เตรียมขยายผลต้นแบบจังหวัดแห่งการเรียนรู้ พร้อมประกาศผลครูสอนดีรอบสุดท้าย 14 มิ.ย.นี้

  น.พ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน กล่าวว่า จากผลการศึกษาของธนาคารโลกถึงมาตรการสำคัญของการพัฒนาการศึกษาอย่างได้ผลก้าวหน้า คือ การยกระดับคุณภาพครู โดยตั้งเป้าหมายที่สังคมคาดหวังและขีดความสามารถที่ต้องการจากครู พัฒนาวิชาชีพให้ครูเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่องครูสอนดี ขณะนี้มีครูสอนดีเกิดขึ้นแล้ว จำนวน 18,871 คน เฉลี่ยท้องถิ่นละ 2-3 คน ซึ่งมาจากการทำงานร่วมกันของจังหวัดและท้องถิ่น 7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ ร่วมกันคัดเลือกครูที่มีหัวใจอุทิศตนเพื่อลูกศิษย์ จากการเสนอชื่อของคนในชุมชนที่เล็งเห็นคุณค่า

 • ครูสอนดี ... รู้เท่าทันเทคโนโลยี

  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้ดำเนินโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” หรือที่เรียกย่อๆว่า “โครงการครูสอนดี” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้รับรองรายชื่อ “ครูสอนดี” และ “ครูผู้รับทุนครูสอนดี” ขั้นตอนแรกแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 และได้ประกาศรายชื่อ “ครูสอนดี” และ “ครูผู้รับทุนครูสอนดี” ขั้นตอนแรกแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 2 คือ การรับฟังข้อทักท้วง

 • สสค.ร่วมทีมกระทรวงการคลังลงพื้นที่ดูงาน “ครูสอนดี-พัฒนาศักยภาพฯเพื่อสัมมาชีพ” นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่

  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สสค.ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการคลัง (ผอ.เอด วิบูลย์เจริญ ผอ.วิสุทธิ์ จันมณี และผู้เชี่ยวชาญฯ ณรงค์ แก้วเศวตพันธุ์ และคณะ) ร่วมเดินทางเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการต่างๆ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ส่วนคณะสสค.นั้นนำโดยอาจารย์นคร ตังคะพิภพ และอาจารย์นพพร สุวรรณรุจิ กับทีมงานสสค.

 • สสค.จับมือกระทรวงไอซีที ติดอาวุธครูยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยไอที

  เนื่องจากในโลกทุกวันนี้ความรู้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกนาที สิ่งสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยจึงไม่ได้อยู่แค่เพียงการสอนเนื้อหาตามตำราเท่านั้น หากแต่อยู่ที่การปลูกฝัง"ความใฝ่รู้" ตลอดจนการสร้างเสริมทักษะให้รู้จัก “ค้นหาความรู้” “รู้จักวิเคราะห์” และ “แลกเปลี่ยน” เพื่อขยายความ ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์