ครูสอนดี

 • ศิราณี สว่างอารมณ์ ครูสอนเด็กพิการกับ “ปาฏิหาริย์ที่มีจริง”

  “วิถีเด็กพิการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีคนให้โอกาส” เป็นคำพูดสั้นๆแต่กินความของศิราณี สว่างอารมณ์ ครูสอนเด็กพิการ จากศูนย์

 • ประตูสู่ความเป็น “ครูสอนดี” ยุคใหม่กับ “ไอซีที”

  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดฝึกอบรม “การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2555” ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เครือข่ายสสค.จำนวน 29 คน ตั้งแต่หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรเชื่อมโยงการใช้งานอีเมลและโซเซียลมีเดีย ก่อนจะยกระดับเป็นหลักสูตรสื่อการสอนมัลติมีเดียในครั้งต่อไป โดยเชื่อมโยงกับวิทยากรที่มาจากศูนย์ไอซีทีชุมชนนำร่อง 25 แห่งทั่วประเทศ โดยมีนายสรวี บรรลือทรัพย์ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านเพรียง จ.สมุทรปราการ และน.ส.สายสุณีย์ แสงก่ำ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านศาลเจ้าพ่อ จ.นครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากร หลังจากที่สสค.ได้เซ็นสัญญาทำความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปเมื่อเร็วๆนี้

 • เปิดมุมมอง “ครูสอนดี”ผู้อุทิศตนเพื่อเด็ก“ขาดโอกาส” จิตวิญญาณแห่งความเป็น “ครู” ที่ไม่เคยเลือนหาย

  ในปัจจุบันอาชีพ “ครู” ดูเหมือนว่าจะเป็นอาชีพสุดท้ายที่คนรุ่นใหม่หลายๆ คนใฝ่ฝันอยากจะเป็นทั้งนี้เนื่องจากภาพรวมของอาชีพนี้ที่ถูกมองว่าเป็นงานหนัก รายได้น้อย ไม่ได้มีหน้าตาหรือถูกยอมรับจากสังคม แต่ในขณะเดียวกันเราไม่อาจปฏิเสธว่า “คุณภาพของครู เป็นตัวกำหนดคุณภาพทางการศึกษา”ในหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับอาชีพครูเป็นอย่างมาก อย่างประเทศสิงคโปร์ได้มีการออกกฎหมายให้ผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นครูต้องมาจากหัวกระทิลำดับต้นๆ ของชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 • สสค.เตรียมหารือ ศธ. รับรองรายชื่อครูสอนดีรอบแรก

  สสค.จับมือก.ไอซีที จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส “พิการ-แม่วัยใส-ติดยา” กว่า 7 ล้านคน ขณะที่การรับรองรายชื่อครูสอนดี 2 หมื่นคนรอบแรก ให้หารือนโยบายกับกระทรวงศึกษาธิการ

 • เทศบาลจันทบุรี มอบเกียรติบัตรครูสอนดี ระดับท้องถิ่น

  เทศบาลจันทบุรี มอบเกียรติบัตรครูสอนดี ระดับท้องถิ่น

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์